Zanim będziemy poszukiwać informacji o odpowiedniej długości obowiązywania umowy leasingowej warto mieć na uwadze jeden fakt. A mianowicie chodzi o podział leasingu na operacyjny oraz finansowy. Tym najpopularniejszym jest oczywiście leasing operacyjny. W tym przypadku właścicielem danego podmiotu ( samochodu, maszyny czy innego urządzenia jest firma leasingowa. Zatem to właśnie ona, a nie ktokolwiek inny odpowiedzialna jest za prawidłową jego amortyzację. W drugim przypadku, czyli leasingu finansowym, co prawda to leasingodawca zakupuje przedmiot, jednak wraz z momentem podpisania umowy, obowiązek amortyzacji spada na leasingobiorcę. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie amortyzacja w głównej mierze decyduje o tym, ile wynosić ma minimalny okres leasingowania danego podmiotu. Minimalny okres jednoznaczny jest z minimalnym okresem obowiązywania umowy zawartej pomiędzy stronami. Jednak odnosi się to jedynie do leasingu operacyjnego, bowiem w przypadku tego finansowego sprawa przedstawia się nieco inaczej.
W przypadku leasingu finansowego jest o tyle łatwiej i prościej, że umowa w tym przypadku, jeśli jest taka potrzeba, zawarta zostać może zaledwie na miesiąc. Jednak nie zdarza się to zbyt często, bowiem duża część firmowego zarobku pochodzi z marży kapitałowej, dlatego też z jej perspektywy zawieranie umów leasingowych na zaledwie miesiąc jest niezbyt opłacalne. Dlatego też bardzo duża części firm za swój minimalny okres obowiązywania umowy uznaje 6 miesięcy. Jednak okres ten nie może być dłuższy niż 84 miesiące.
Jeśli chodzi o uregulowania prawne, odpowiednia ustawa dość precyzyjnie określa czas obowiązywania umowy w przypadku leasingu operacyjnego. Czas ten wynosi co najmniej 40% normatywnego czasu amortyzacji przedmiotu leasingu. Ograniczenia nie są jednak nakładane bez konkretnego powodu. Wynika ono z jednego oczywistego faktu – w takim leasingu wszystkie koszty leasingowe stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu. Dla zobrazowania przykładu: jeżeli umowa zawierana zostaje na okres roku, w tym czasie leasingobiorca tak zamortyzowałby sobie samochód w sposób jakim były niedopuszczalny pod względem podatkowym. Warto mieć świadomość tego, że zdecydowanie najczęściej w leasing brane są samochody. W przypadku takich aut, stawka amortyzacji wynosi około 20%. Przy takim poziomie amortyzacji i takiej stawce, okres obowiązywania umowy wynosiłby około 5 lat. Z tego natomiast wynika, że 40% wymaganego normatywnego czasu amortyzacji wynosi około 2 lat. Dlatego właśnie te 2 lata to absolutnie minimalny okres, na jaki zawarta zostać powinna umowa leasingowa.
Jeśli chodzi o czas jaki mija od złożenia wniosku do momentu otrzymania przedmiotu leasingowanego jest zróżnicowany, wszystko zależy- od tego jaki samochód brany jest w leasing. Sytuacja ta przedstawia się w sposób następujący:
– dla nowych samochodów ciężarowych i osobowych o dopuszczalnej całkowitej masie nie przekraczającej 3, 5 ton czas ten wynosi 2- 5 dni
– dla używanych samochodów ciężarowych i osobowych o dopuszczalnej całkowitej masie nie przekraczającej 3, 5 ton czas ten wynosi 2 – 7 dni
– dla nowych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych itp. czas pomiędzy podpisaniem umowy a otrzymaniem leasingowanego przedmiotu wynosi 2-7 dni
– dla używanych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych itp. czas pomiędzy podpisaniem umowy a otrzymaniem leasingowanego przedmiotu wynosi 2-10 dni
– w przypadku nowych łatwo zbywalnych maszyn np. budowlanych leasingowany przedmiot po zawarciu umowy leasingobiorca otrzymuje w ciągu 2-7 dni
– w przypadku używanych łatwo zbywalnych maszyn np. budowlanych leasingowany przedmiot po zawarciu umowy leasingobiorca otrzymuje w ciągu 3-10 dni
– w przypadku maszyn nietypowych, niezależnie od tego czy są nowe czy używane czas oczekiwania wynosi 5-14 dni
– w sytuacji złożonych transakcji o dużej wartości procedura taka może trwać nawet kilka tygodni
– jeśli chodzi o leasing nieruchomości tu sytuacja jest znacznie trudniejsza i dłuższa, gdyż od podpisania umowy do otrzymania nieruchomości w leasing upłynąć może nawet kilkanaście tygodni.
Procedura zawarcia leasingu jest stosunkowo prosta i nie trwa jakoś specjalne długo, pod warunkiem jednak, że posiadamy wszystkie niezbędne do tego celu dokumenty. W pierwszej kolejności wnioskujący przesyła wszystkie kopie wymaganych dokumentów przez firmę leasingową w celu dokonania weryfikacji. Po tym następuje dość dokładnie sprawdzenia wiarygodności i autentyczności otrzymanego wniosku oraz wszystkich dokumentów. W przypadku, gdy w negatywnym kontekście wnioskujący figuruje w jakiś bazach dłużników, wówczas otrzymanie takiego finansowania może być niezwykle utrudnione czy czasem nawet wręcz niemożliwe. Jeśli już leasingobiorca pozytywnie przejdzie cały proces weryfikacyjny wówczas sprawdzeniu podlega dostawca oraz przedmiot, który brany będzie w leasing. Warto mieć na uwadze, że procedura ta może być znacznie bardziej skomplikowana i czasochłonna w przypadku, gdy dostawcą nie jest firma będąca autoryzowanym dealerem lub partnerem głównego producenta środka trwałego. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, nie pozostaje nic innego jak ustalenie daty i miejsca podpisania umowy leasingowej. Najczęściej ma to miejsce w siedzibie leasingobiorcy, gdzie przy okazji jest możliwość przeprowadzenia pewnego rodzaju wizji lokalnej. Wówczas można sprawdzić czy firma rzeczywiście działa, a dokumenty jakie zostały złożone są rzeczywiście autentyczne.