Odszkodowanie za opóźniony lot

Coraz częściej podróżujemy samolotami. Niestety często też zdarza się, że lot z jakiegoś powodu będzie opóźniony, bądź zupełnie odwołany. W takim przypadku przysługuje pasażerom odszkodowanie, o czym nie każdy zdaje sobie sprawę. Warto dociekać swoich praw, jako pasażera. Z tego też powodu, dowiedzmy się, kiedy przysługuje odszkodowanie na opóźniony lot, a także za odwołany lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot, a umowa

Sprzedaż / zakup biletów lotniczych to pewien rodzaj umowy, który obowiązują także bardzo konkretne zasady. Zgodnie z nimi, w niektórych sytuacjach przysługuje pasażerom rekompensata za niewywiązanie się z warunków umowy. Do takich sytuacji należy odszkodowanie za opóźniony lot, a także za jego całkowite odwołanie. Bowiem, zgodnie z umową pomiędzy przewoźnikiem, a pasażerem, linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć pasażera w wyznaczone miejsce docelowe. Jeśli tego nie mogą zrobić z powodu przesunięcia w czasie startu samolotu, muszą to pasażerowi wynagrodzić, np. poprzez odszkodowanie za opóźniony lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot – jak dochodzić swoich praw

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje każdemu pasażerowi, który ucierpiał z tego powodu. Choć często osoby podróżujące samolotami nie chcą wnioskować o odszkodowanie za opóźniony lot, to robią to niesłusznie. Każdorazowo, gdy tylko przysługuje nam rekompensata, powinniśmy się ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lot samolotu. W tym celu, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego linii lotniczych. Później możemy postępować zgodnie z radami, które uzyskamy od Doradcy Linii Lotniczych, aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot.

Odszkodowanie za opóźniony lot – rodzaje

Istnieją różne rodzaje rekompensaty za tego rodzaju niewywiązanie się z umowy. Pasażer, w ramach odszkodowania za opóźniony lot może domagać się zwrotu kosztów, zmiana planu podróży tak, aby pasażer dotarł na wyznaczone miejsce o wyznaczonym czasie bądź możliwie zbliżonym, a także zapewnienie opieki nad pasażerem w okresie oczekiwania na lot.