Magazyn to miejsce, gdzie przechowywany jest towar. Między półkami, przemieszczają się osoby, wózki widłowe i inne urządzenia. Dlatego dobra organizacja ruchu na magazynie jest bardzo ważna, która zapewnia bezpieczeństwo pracowników, oraz daje efektywność danych prac. Podczas tworzenia danych zasad ważne jest wzięcie pod uwagę odpowiednich czynników. Organizacja ruchu na magazynie powinna zawierać nie tylko wyznaczone i oznaczone drogi, ale także prawidłowe oznakowanie drogowe.

Co powinna zawierać dobra organizacja ruchu na magazynie?

Przy większej ilości miejsca dobrze jest wprowadzić ruch jednokierunkowy, najlepiej osobne ścieżki dla pieszych, jak i wózków, z odpowiednimi ograniczeniami prędkości. Oznaczenia na ścieżkach powinne być zaznaczone widocznym białym lub żółtym kolorem. Prawidłowa organizacja ruchu na magazynie powinna także zawierać przejścia dla pieszych w miejscach, gdzie drogi się krzyżują. Przy złej widoczności dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie luster bezpieczeństwa. Organizacja ruchu na magazynie coraz częściej stosuje systemy zbliżeniowe bezpieczeństwa. Służą one do rozpoznania obecności osób, innych urządzeń w pobliżu, dzięki odpowiednio ustawionym promieniowaniem częstotliwościom.

Jakie zalety posiada dobrze zorganizowana organizacja ruchu na magazynie?

Organizacja ruchu na magazynie powinna być odpowiednia, głównie bezpieczna. Pozwala na ciągłość pracy, ponieważ nie dochodzi do wypadków, przez co konieczne jest przerwanie działań. Zmniejszone zostaje ryzyko jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wśród pracowników. Organizacja ruchu na magazynie jest łatwa i prosta do zastosowania. Po prawidłowym oznaczeniu dróg, zastosowaniu systemów, konieczne jest jednak odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie pracowników. Organizacja ruchu na magazynie zawiera również odpowiedni ubiór osób poruszających się na magazynie, jak i wózkami widłowymi.