Na polskich drogach jest bardzo wiele wypadków z udziałem pieszych. Piesi narażeni są na potrącenia i co najgorsze, że bardzo często do takich potrąceń dochodzi na pasach. Czyli w miejscu, które teoretycznie powinno być dla pieszego oazą bezpieczeństwa. Kierowcy są zobligowani do tego, żeby na pasach zwrócić baczną uwagę...